Eurican DAPPi2L MULTI vakcina za pse

Vakcina za pse.

jordan release dateUpdated Air Jordan Sneaker Releases for 2021

Indikacije: Aktivna imunizacija pasa u cilju:

- prevencije mortaliteta i kliničkih znakova uzrokovanih infekcijom virusom štenećaka (CDV)

- prevencije mortaliteta i kliničkih znakova uzrokovanih infekcijom virusom infektivnog hepatitisa pasa (CAV)

- smanjenja izlučivanja virusa kod respiratornog oboljenja uzrokovanog adenovirusom pasa tip 2 (CAV2)

- prevencije mortaliteta, kliničkih simptoma i izlučivanja virusa uzrokovanih infekcijom parvovirusom pasa (CPV)*

- smanjenja izlučivanja virusa kod infekcije uzrokovane virusom parainfluence pasa tip2 (CPiV),

- prevencije mortaliteta, kliničkih znakova, infekcije, izlučivanja bakterija, kliconoštva i oštećenja bubrega, uzrokovanih sa Leptospira interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae

- prevencije mortaliteta** i kliničkih znakova i redukcije infekcije, izlučivanja bakterija, kliconoštva i oštećenja bubrega, uzrokovanih sa Leptospira interrogans serogrupa Canicola serovar Canicola

- prevencije mortaliteta** i redukcije kliničkih znakova, infekcije, izlučivanja bakterija, kliconoštva i oštećenja bubrega, uzrokovanih sa Leptospira kirschneri serogrupa Grippotyphosa serovar Grippotyphosa

https://www.alims.gov.rs/wp-content/blogs.dir/2/files/lekovi_veterina/smpc/323-01-00472-16-001.pdf