O nama

Ovo smo mi - vaš Royal Vet tim!

Royal Vet - POLITIKA

Veleprodajom hrane, veterinarskih lekova i opreme za životinje Royal Vet ispunjava zahteve i očekivanja korisnika i principala, poslujući u skladu sa zakonom i drugim normativnim dokumentima. Royal Vet želi da bude sinonim kvaliteta u procesu pružanja usluge i želi da zadrži lidersku poziciju u veleprodaji zdrave hrane kao i da postane lider u veleprodaji veterinarskih lekova i opreme za životinje.

Kroz kontinuirane promene, koje se realizuju u okviru tržista koje postavlja sve oštrije zahteve, ograničene resurse, razvoj kroz primenjene nove tehnologije, konkurentnost koja se teško stiče, a lako gubi i korisnike kao istinske sudije, o kvalitetu Royal Vet svoju viziju temelji na:

- usredsređenosti na korisnika u cilju da se ispune zahtevi korisnika i težnji da se nadmaše njihova odekivanja,

- liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju viziju i postavljene ciljeve,

- angažovanju kompetentnih ljudi koji imaju izgradenu svest o svom doprinosu sistemu upravljanja, kvalitetom koji primenom znanja, stavovima prema poslu doprinose dostizanju planiranih i očekivanih rezultata kompanije,

- procesnom pristupu, upravljanju procesima i sistemom kao celinom koji se realizuje primenom PDCA ciklusa uz sveopštu usredsređenost na "razmišljanje zasnovano na riziku" u cilju iskorišćenja prilika i sprečavanja nepoželjnih rezultata tako da se ostvaruju predviđeni rezultati.

- sticanju novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom iskustava unutar timova i zadovoljstvu pri obavljanju posla, kao i rezultatima Royal Vet-a.

- poboljšanju kroz konzistentno ispunjavanje zahteva i bavljenje budućim potrebama i očekivanjima što predstavlja izazov za organizaciju koja posluje u sve dinamičnijem i kompleksnijem okruženju.

- donošenju odluka na osnovu činjenica poređenjem performansi sa postavljenim ciljevima 

- menadžmentu međusobnim odnosima i razvoju uzajamno korisnih odnosa sa svim zaineteresovanim stranama radi stvaranja partnerstva i dugoročne saradnje. 

- opredeljenju usaglašenosti najmanje sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se kompanija saglasila

- doslednoj primeni sistema upravljanja i sertifikaciji smanjujući rizik od neusaglašenosti sa zahtevima zakona i propisa stvarajući dodatnu vrednost organizacijii, zaposlenima, vlasniku kapitala i društvu uopšte.

01.07.2018. u Beogradu ................................ Generalni direktor Lazar KukovskiRoyal Vet - Partneri

U centru naše pažnje jesu naši dragi saradnici kao i Vi dragi naši potrošači vlasnici svih vrsta kućnih ljubimaca. Dobro došli ste da sa svojim idejama doprinosite razviću naše buduće strategije, mogućnosti i da zajedno unapređujemo kvalitet življenja svih divnih ljubimaca u našoj zemlji.

SINERGIJA u Royal Vetu

Gradimo i negujemo win - win poslovnu politiku koja je ustvari uspešan model poslovanja sa svakim partnerom, da svi budemo pobednici u svojoj branši. Najveća briga jeste posvećena našim saradnicima jer sa njima delimo svoje znanje i nadopunjujemo jedni drugi.

Koračamo zajedno sa našim partnerima i gradimo našu zajedničku uspešnu budućnost!

Royal Vet brine o vama

Timski rad i znanje su naše osnovne konkurentske prednosti u svetu poslovnosti.

Royal Vet ulaže velika sredstva u dalju edukaciju, podsticanje saradnje između članova tima i unapređivanju odnosa u timu. U Royal Vet-u je vrlo važno da tismki zadaci omogućavaju visok stepen autonomije. Stručnost, Profesionalnost i Inovativnost u pristupu i radu sa VAMA su osnovne postavke Tima koji se BRINE O VAMA na svakom polju.

Royal Vet pravi značajne investicije u promociji proizvoda koji unapređuju zdravlje, dobrobit svih vrsti životinja.Prednost proizvoda koje mi zastupamo i distribuiramo u oblasti Zdrave ishrane, parazitske kontrole i prevencije bolesti je njihov prepoznatljiv kvlitet širom sveta i zahvaljujući Royal Vetu i u Srbiji.Vodeći fokus Royal Veta su njegovi partneri i stručni saradnicii koji zajedno daju veću vrednost svakom proizvodu kojeg mi zastupamu.

Royal Vet tim

Timski rad i znanje su naše osnovne konkurentske prednosti u svetu poslovnosti.

Royal Vet ulaže velika sredstva u dalju edukaciju, podsticanje saradnje između članove tima i unapređivanju odnosa u timu. U Royal Vet-u je vrlo važno da timski zadaci omogućavaju visok stepen autonomije. Stručnost, Profesionalnost i Inovativnost u pristupu i radu sa VAMA su osnovne postavke Tima koji se BRINE O VAMA na svakom polju.

Royal Vet pravi značajne investicije u promociji proizvoda koji unapređuju zdravlje, dobrobit svih vrsti životinja.

Royal Vet tim koji radi svoj posao iz Ljubavi prema vašim ljubimcima organizovan je u nekoliko timova:

Rukovodeći i Marketing tim:

Organizuje i radi na proširenju distribucijske mreže Royal Veta, osmišljava i vodi marketing kampanje za promociju proizvoda iz Royal Vet portfolija, vrši koordinaciju ostalih aktivnosti u firmi.

POS tim:

Vodi brigu o klijentima u specijalizovanom kanalu prodaje hrane, hranljivih dodataka i opreme za male životinje. POS Tim je sastavljen od specijalista u prodaji koji se brine o prodaji proizvoda iz Royal Vet portfolija, njihovo pozicioniranje, marketinškim aktivnostima kao i stručnim savetovanjem za unutrašnje i spoljašnje uređivanje prodajnog prostora.Vet tim:Definiše potrebe veterinarskih klinika, ordinacija i apoteka. Nudi rešenja po njihovoj meri. Doktori veterinarske medicine u Royal Vetu su usko specijalizovani u oblasti prehrane zdravih, a posebno bolesnih životinja, antiparazitske zaštite i lečenju određenih bolesti biološkim preparatima. Royal Vet Tim nudi usluge savetovanja na polju veterinarskog nutricionizma, zaštitu od parazita kao i menadžmenta u oblasti Veterine.

Breeder's tim

Brine o odgajivačima pasa i mačaka. Saradnja je ograničena striktno na uzgajivače pasa i mačaka koji su registrovani nadležnim institucijama. Posebnu brigu vodi o članovima Royal Vet Breeder's kluba koji imaju posebne pogodnosti iz asortimana PROFFESIONAL. Ovaj tim zajedno sa menadžerskim timom organizuje edukativne kurseve i seminare u cijlu podizanja kvaliteta uzgoja pasa i mačaka u Srbiji.

Call centar tim

Brine o direktnoj komunikaciji sa našim partnerima. Obavlja usluge direktne prodaje roba putem telefona našim partnerima. Usko su specijalizovane za savetovanje vezano za naše proizvode njihov asortiman, nove proizvode, informišu kljente o specijalnim promocijama i akcijama koje su u toku.

Logistika

Brzina je naša Vrlina - Royal vet posebnu pažnju posvećuje logistici, koja je ključni elemenat dobrog funkcionisanja firme. Narudžbe ispostavljene call centru u rekordno kratkom vremenu dolaze do naših partnera širom naže zemlje. Magacin Royal Vet je organizovan po svetskim standardima za skladištenje robe, njenoj kontroli, sortiranje, deklariranje i pripremu za distribuciju. U okviru logistike funkcioniše naš vozni park koji svakodnevno vrši isporuku robe na celoj teritoriji u najkraćem mogućem roku.

Royal Vet tim za promocije proizvoda iz Royal Vet portfolija:

Posebnom pažnjom brine o promociji našeg proizvodnog portfolija. Tim je sastavljen od stručnih osoba koji poznaju suštinu proizvoda kao i našu prodajnu filozofiju. Briga o klijentima i njihovim ljubimcima.

Svaki dan sve bliži do Vas jer s ljubavlju,

Royal Vet brine o vama!

ROYAL VET TIM

Lazar Kukovski
Lazar KukovskiCEO
Dragica Unković
Dragica UnkovićQuality service & customer care
Tanja Milojević
Tanja MilojevićBreeders Club
Tanja Dankovic
Tanja DankovicSavetnik prodaje
Marija Babić
Marija BabićBrand manager - Beaphar
Marko Spasić
Marko SpasićKomercijala/vet. kanal
Valentina Kukovska
Valentina KukovskaScientific manager
Lela Minić
Lela MinićDirektor prodaje
Sanja Tejić
Sanja TejićSavetnik prodaje
Vladan Milojević
Vladan MilojevićSavetnik prodaje
Tamara Hristov
Tamara HristovSavetnik prodaje
Lili Mitrović
Lili MitrovićCo-owner
Danijela Lazić
Danijela LazićKnjigovodstvo
Miloš Stevanović
Miloš StevanovićVeterinar
Slobodan Jovanović
Slobodan JovanovićKomercijala
Milica Stanić
Milica StanićSavetnik prodaje
Dimitar Kukovski
Dimitar KukovskiCo-owner
Dušica Stošić
Dušica StošićKnjigovodstvo
Lazar Mitrović
Lazar MitrovićKey account manager
Katarina Petrović
Katarina PetrovićKomercijala
Milan Kraguljac
Milan KraguljacSavetnik prodaje

MI BRINEMO O VAMA

KVALITET

95%

BRZINA

95%

POUZDANOST

95%

POVERENJE

95%

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201