Katalog

Broadline antiparazitik za mačke 2,5-7.5kg težine

Broadline spot-on za mačke 2.5-7.5kg

BROADLINE spot-on (mačke 2.5-7,5 kg), rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.9 mL
Za mačke infestirane ili u opasnosti od infestacije različitim cestodama, nematodama i ektoparazitima. Lek je posebno indikovan kada su životinje infestirane sa sve tri grupe uzročnika.

Ektoparaziti:

  • Lečenje i prevencija infestacije buvama (Ctenocefalides felis). Uništavanje buva u roku od 24 sata. Jedan tretman sprečava dalju infestiranost najmanje tokom mesec dana.
  • Prevencija razvoja jaja, larvi i lutaka buva u okolini tokom razdoblje dužeg od mesec dana.
  • Preparat se može koristiti kao deo tretmana u kontroli alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama (FAD).
  • Lečenje i prevencija infestacije krpeljima (Ixodes ricinus). Uništavanje krpelja u roku od 48 sati. Jedna primena sprečava dalju infestiranost tokom 4 nedelje.

Cestode:

  • Lečenje infestacija pantljičarama (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella psaqualei (odrasli oblici) i Joyeuxiella fuhrmanni (odrasli oblici)).

Nematode:
Lečenje infestacija gastrointestinalnim nematodama (L3 i L4 larve i odrasli oblici Toxocara cati, L4 larve i odrasli oblici Ancylostoma tubaeform i Ancyostoma ceylanicum i odrasli odblici Toxocara leonina i Ancylostoma brazilienze).
Lečenje infestacija mačjim plućnim vlašcima (larve L3, larve L4 i odrasli oblici Troglostrongylus brevior).
Tretman infestacija vezikalnim crvima (Capillaria plica).
Prevencija dirofilarioze (Dirofilaria immitis larve) tokom mesec dana.

Svaki aplikator (0.9 mL) sadrži:

Aktivne supstance:
Fipronil:......................74.7 mg
(S)-metopren:..........90 mg
Eprinomektin:..........3.60 mg
Prazikvantel:............74.7 mg

Pomoćne supstance:
Butilhidroksitoluen (E321): 1 mg/mL

Ostale pomoćne suptance: glicerolformal, stabilizovani (koji sadrži: glicerolformal; dinatrijumedetat; popilgalat i tiodipropionsku kiselinu) i dimetilizosorbid.

Doziranje i način primene:
Primeniti nakapavanjem na kožu. Ne injektirati, ne primenjivati oralnim ili bilo kojim drugim putem. Izbegavati kontakt sa očima mačke.
Za topikalnu aplikaciju nakapavanjem na kožu. Preporučena minimalna doza je 10 mg/kg tm za fipronil, 12 mg/kg tm za (S)-metopren, 0.5 mg/kg tm za eprinomektin i 10 mg/kg tm za prazikvantel. Izaberite veličinu aplikatora (ili kombinaciju više veličina aplikatora za mačke 7.5 kg) prema masi mačke.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod izdaje se samo na veterinarski recept.
Pre primene pažljivo pročitajte uputstvo o veterinarsko-medicinskom proizvodu! O rizicima i nuspojavama posavetujte se s veterinarom.

KONTRAINDIKACIJE:
Ne koristiti kod bolesnih ili životinja u rekonvalescenciji.
Ne koristiti kod kunića.
Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili na neki od rastvarača.

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201